Sastanak i obuka trenera u Rumuniji

U novembru 2023. konzorcijum se sastao u prelepoj Sučavi u Rumuniji na trećem transnacionalnom sastanku projekta.

Pređeno je kroz sve aktivnosti realizovane u prvoj godini i one koje predstoje u narednoj godini, kao i radnu verziju Priručnika, usaglašavajući konačnu formu.

Više o TPM-ovima i za šta ih koristimo možete videti OVDE.

Tokom boravka u Rumuniji organizovana je i obuka trenera. U aktivnosti su učestvovali eksperti svih partnerskih organizacija koji su obučavali ostale učesnike tokom radionica koje su imale sledeće teme: Klimatske promene i urbani biodiverzitet (Modul razvijen od strane ENERGIES2050), Zaštićena prirodna područja (Modul razvio PLATON), Urbani parkovi i šume (Modul razvijen od strane MENC), Biodiverzitet vode (Modul razvio LINKGroup), Jačanje digitalnih veština nastavnika (Modul razvio Dlearn), Saradnja sa lokalnom zajednicom (Modul razvio PASBS).

Više o ovome dostupno je OVDE.

U narednoj godini planiramo da nastavimo rad na rezultatima projekta i podizanje svesti o značaju očuvanja lokalnog biodiverziteta!