Partneri

Platon škola

Platon škola

Platon školaOsnovna svrha Platon škola je holistički pristup obrazovanju. Zato se učenici osposobljavaju da se suoče sa životnim izazovima kao...

opširnije
Energies 2050

Energies 2050

Energies 2050ENERGIES 2050 je nastao 2001. godine, prvo kao međunarodna mreža, a od 2011. godine, kao neprofitna nevladina organizacija angažovana...

opširnije
LINK group

LINK group

LINK groupLINK group je vodeća multinacionalna kompanija sa više od 20 godina uspeha u profesionalnom obrazovanju i sertifikovanju u oblastima...

opširnije

Ovaj projekat je sufinansiran uz podršku Evropske komisije. Ova publikacija odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Project N°:2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Pratite nas
Kontakt

info@leafbiodiversity.eu

Developed by IGNIS