Izaberite stranicu

„Mihai Eminescu National College“

„Mihai Eminescu National College“ – Je škola sa sedištem u gradu Sučava u Rumuniji. Ovu školu pohađa oko 1500 učenika i broji oko 100 nastavnika. Škola pruža obrazovne usluge na svim nivoima, od predškolskog do srednjeg obrazovanja, učenicima različitih uzrasta, od 3 do 19 godina. Smeštena je na severoistoku Rumunije, u planinskom regionu izuzetne lepote i bogate tradicije.

Učenici dolaze iz različitih sredina, posebno zbog bogatog spektra specijalizovanih razreda koje nudi ova srednja škola. Dok su u osnovnoj školi glavni korisnici deca iz okolnog područja, srednju školu pohađajuu studenti iz celog okruga. Učenici imaju mogućnost da izaberu teorijski smer (prirodne, humanističke ili društvene nauke) ili za stručni smer (razredi specijalizovani za obuku nastavnika predškolskih ustanova i osnovnih škola).

Trenutno, na osnovu učeničkih uspeha na standardizovanim ispitima, škola rangira među prve tri najpopularnije srednje škole u gradu.

Projekti međunarodne saradnje dugoročno oblikuju organizacionu kulturu škole, okupljajući samofinansirane programe razmene i Erasmus+ projekte. Mogućnost proširenja pedagoških i kulturnih horizonta koja se pruža nastavnicima škole pokazala se izuzetno korisnom, s direktnim potvrđenim uticajem na poboljšanje nastavnih stavova prema podučavanju i stope primene savremenih tehnika u nastavi, povećanu motivaciju učenika i spremnost za učešće u volonterskim i vanškolskim aktivnostima. Na ovaj način povećava se zadovoljstvo roditelja, kao i popularnost škole u zajednici.

Sprovođenje međunarodnih Erasmus+ projekata u našoj školi rezultiralo je:

-Boljim poznavanjem, alatima i primerima dobre prakse za razvoj nastavnog plana u oblasti raznovrsnosti i interkulturalnog obrazovanja;

-Razvojem toleratnog, otvorenog ponašanja i stavova nastavnika kako bi se stvorilo inkluzivno školsko okruženje;

-Novim stečenim standardima kvaliteta obrazovanja i inovativnim, dinamičnim tehnikama koje su nastavnici škole usvojili;

-Poboljšanim veštinama saradnje članova tima projekta;

-Primenom kooperativnih tehnika na nivou učionice;

-Povećanim brojem malih međunarodnih projekata saradnje (razmena pojedinačnih informacija, online projekti učionice);

-Poboljšanim nivoom samopouzdanja i motivacije za učenje kod učenika;

-Poboljšanom kompetencijom učenja kod učenika (bolji rezultati na ispitima);

-Stilom menadžmenta škole koji je participativniji;

-Inkluzivnijim etosom škole;

-Poboljšanim nivoom interesa i poverenja roditelja u školu (veći broj upisa u osnovnim i nižim srednjim razredima);

-Boljim imidžem škole u zajednici.

Web: https://cn-eminescu.ro/

Contact person: Melisch Daniela Irina

E-mail:
Daniela.melisch@cneminescu.ro
secretariat@cneminescu.ro

Tel: +40230524349

Ovaj projekat je sufinansiran uz podršku Evropske komisije. Ova publikacija odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Project N°:2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Pratite nas
Kontakt

info@leafbiodiversity.eu

Developed by IGNIS