Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Mihai Eminescu National College of Suceava sveobuhvatna je škola koja okuplja oko 1500 učenika te oko 100 nastavnika, pružajući obrazovne usluge na svim razinama (od predškolskog do višeg srednjeg) i učenicima u rasponu od 3 do 18 – 19 godina. Nalazi se na sjeveroistoku Rumunjske, u planinskom području izuzetne ljepote i bogate tradicije.

Učenici također dolaze iz raznih sredina, zbog bogatog spektra specijaliziranih razreda koje nudi viša razina. Dok su u osnovnoj i nižim razredima srednje škole glavni korisnici djeca iz susjednog područja, u srednjoj se školi učenici iz cijelog područja prijavljuju ili za teorijski smjer (prirodoslovni, humanistički ili društveni smjer) ili za strukovni smjer (razredi specijalizirani za predobrazovanje -predškolski/školski učitelji)

Trenutno se, na temelju uspjeha učenika na standardiziranim ispitima, ustanova nalazi među prve tri najpopularnije srednje škole u gradu.

Projekti međunarodne suradnje duži niz godina čine organizacijsku kulturu škole, ponovno spajajući samofinancirane programe razmjene i Erasmus+ projekte. Prilika za proširenje pedagoških i kulturnih horizonata pružena učiteljima škole pokazala se iznimno korisnom, s izravnim provjerenim učinkom na poboljšanje stavova prema podučavanju i stopu primjene suvremenih tehnika u nastavi, povećanu motivaciju učenika i spremnost na sudjelovanje u volontiranju i izvannastavnim aktivnostima te povećano zadovoljstvo roditelja i popularnost škole u zajednici.

Provedba međunarodnih Erasmus+ projekata u našoj školi rezultirala je:

– boljim znanjem, alatima i primjerima dobre prakse za razvoj kurikuluma u području različitosti i interkulturalnog obrazovanja;

– razvijanjem tolerantnog, otvorenog ponašanja i stavova kod učitelja za stvaranje inkluzivnijeg školskog okruženja;

– novim akvizicijama u području kvalitetnih standarda obrazovanja i inovativnih, dinamičnih tehnika koje usavršavaju učitelji škole;

Poboljšane suradničke vještine za članove projektnog tima;

Više tehnika suradnje primijenjenih na razini razreda;

Povećan broj malih projekata međunarodne suradnje (individualna razmjena informacija, projekti online nastave)

Povećana razina samopouzdanja i motivacije za učenje kod učenika;

Poboljšana kompetencija učenja kod studenata (bolji rezultati na ispitima);

Više participativni stil upravljanja školom;

Inkluzivniji školski etos;

Povećana zainteresiranost i povjerenje roditelja u školu (veći broj upisa u osnovne i niže razrede srednjih škola).

Bolja slika škole u zajednici.

Web stranica: https://cn-eminescu.ro/

Kontakt osoba: Melisch Daniela Irina

E-mail:
Daniela.melisch@cneminescu.ro
secretariat@cneminescu.ro

Tel: +40230524349

Projekt je financiran uz podršku Europske Komisije. Ova komunikacija odražava isključivo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Projekt br:2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Prati nas
Kontakt

info@leafbiodiversity.eu

Developed by IGNIS