Novosti

Druga infografika je tu!

Druga infografika je tu!

Druga infografika je ovdje, a u njoj možete pronaći više informacija o fokus grupama koje smo organizirali i priručniku koji razvijamo! Kao i...

read more

Projekt je financiran uz podršku Europske Komisije. Ova komunikacija odražava isključivo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Projekt br:2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Prati nas
Kontakt

info@leafbiodiversity.eu

Developed by IGNIS