Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava este o școală cu toate nivelurile educaționale: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, care reunește aproximativ 1500 de elevi și circa 100 de cadre didactice și elevi cu vârste cuprinse între 3 și 18/19 ani. Este situat în nord-estul României, într-o regiune muntoasă de o frumusețe excepțională și cu bogate tradiții.

Elevii provin, de asemenea, dintr-o mare varietate de medii, datorită spectrului bogat de clase specializate, oferite pentru ciclul liceal. În timp ce în ciclul primar și gimnazial principalii beneficiari sunt copiii din zona învecinată, la liceu, elevii din tot județul se înscriu fie pentru o rută teoretică (Științe, Științe umaniste sau Studii sociale), fie pentru o rută vocațională (clase specializate în formarea profesorilor de învățământ preșcolar/primar).

În prezent, pe baza performanțelor obținute de elevi la examenele standardizate, instituția se situează printre primele trei cele mai apreciate licee din oraș.

Proiectele de cooperare internațională modelează de mult timp cultura organizațională a școlii, reunind programe de schimb autofinanțate și proiecte Erasmus+. Oportunitatea de lărgire a orizonturilor pedagogice și culturale oferită cadrelor didactice ale școlii s-a dovedit extrem de benefică, cu impact direct verificat asupra îmbunătățirii atitudinilor didactice și a ratei tehnicilor moderne aplicate la clasă, creșterea motivației și dorinței elevilor de a participa la activități de voluntariat și extracurriculare și implicit creșterea satisfacției părinților și a popularității școlii în comunitate.

Implementarea proiectelor internaționale Erasmus+ în școala noastră a avut ca rezultat:

-Cunoștințe mai bune, instrumente și exemple de bune practici pentru dezvoltarea curriculumului în domeniul Diversității și al educației interculturale;

-dezvoltarea unui comportament și a unor atitudini tolerante și deschise în rândul cadrelor didactice pentru a crea un mediu școlar mai incluziv;

-noi achiziții în standardele de calitate a educației și tehnicile inovatoare și dinamice stăpânite de cadrele didactice ale școlii;

-îmbunătățirea abilităților de colaborare pentru membrii echipei de proiect;

-Mai multe tehnici de cooperare implementate la nivelul clasei;

-Creșterea numărului de proiecte de cooperare internațională la scară mică (schimburi individuale de informații, proiecte online la clasă);

-Îmbunătățirea nivelului de încredere de sine și motivație pentru învățare în rândul elevilor;

-Competențe de învățare îmbunătățite la elevi (rezultate mai bune la examene);

-Un stil mai participativ de management al școlii;

-Un ethos școlar mai incluziv;

-Un nivel îmbunătățit de interes și încredere a părinților în școală (număr mai mare de înscrieri în clasele primare și gimnaziale);

-O imagine mai bună a școlii în comunitate.

Site-ul oficial: https://cn-eminescu.ro/

Persoană de contact: Melisch Daniela Irina

E-mail:
Daniela.melisch@cneminescu.ro
secretariat@cneminescu.ro

Tel: +40230524349

Acest proiect a fost cofinanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Prezenta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizările date informațiilor conținute în aceasta.

Numărul proiectului: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Urmăriţi-ne

Developed by IGNIS