Drugi infografik je ovde!

Drugi infografik je dostupan. U njemu možete pronaći više informacija o fokus grupama koje smo organizovali i priručniku koji razvijamo!

Kao i uvek, ostanite sa nama!

#leafbiodiversity #biodiversity #leafproject #erasmus+ #teachereducation #diversity