Συνάντηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη Ρουμανία

Τον Νοέμβριο του 2023 η κοινοπραξία συναντήθηκε στην όμορφη Σουτσεάβα της Ρουμανίας για την τρίτη μας συνάντηση.

Εξετάσαμε όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος και αυτές που ακολουθούν για το δεύτερο έτος, καθώς και τηνπρόχειρη έκδοση του Εγχειριδίου, συμφωνώντας στην τελική μορφή.

Περισσότερα για τα TPM, και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Ρουμανία, οργανώσαμε επίσης τη δραστηριότητα του train the trainers. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν εμπειρογνώμονες κάθε εταίρου που εκπαίδευσε τους άλλους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που είχαν τα ακόλουθα θέματα: Κλιματική αλλαγή και αστική βιοποικιλότητα (Ενότητα που αναπτύχθηκε από το ENERGIES2050), Προστατευμένες φυσικές περιοχές (Ενότητα που αναπτύχθηκε από τον PLATON), Αστικά πάρκα και δάση (Ενότητα που αναπτύχθηκε από MENC), Υδάτινη βιοποικιλότητα (Ενότητα που αναπτύχθηκε από το LINKGroup), Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Ενότητα που αναπτύχθηκε από την Dlearn), Συνεργασία με την τοπική κοινότητα (Ενότητα που αναπτύχθηκε από το PASBS).

Περισσότερα για αυτό είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Το επόμενο έτος σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τα αποτελέσματα του έργου και να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της τοπικής βιοποικιλότητας!