ACTIVITATEA DE FORMARE A FORMATORILOR

Activitate de formare a formatorilor organizată de P1, MENC (RO), în noiembrie 2023

Activitatea a implicat câte un expert din partea fiecărei instituții partenere, care i-a format pe ceilalți participanți în cadrul atelierelor de lucru care au avut următoarele teme: Schimbările climatice și biodiversitatea urbană (Modul dezvoltat de ENERGIES2050), Arii naturale protejate (Modul dezvoltat de PLATON), Parcuri și păduri urbane (Modul dezvoltat de MENC), Biodiversitatea apei (Modul dezvoltat de LINKGroup), Stimularea competențelor digitale ale profesorilor (Modul dezvoltat de Dlearn), Cooperarea cu comunitatea locală (Modul dezvoltat de PASBS).

Cadrele didactice joacă un rol crucial în sprijinirea dezvoltării elevilor și sunt agenți cheie ai schimbării în dezvoltarea școlii. Proiectul nostru încurajează transformarea școlilor în „organizații de învățare deschise”, permițând profesorilor și liderilor școlari să își îmbunătățească simultan practicile pedagogice și organizaționale prin cercetare colaborativă locală, crearea de rețele și dezvoltarea profesională continuă. Prin formarea cadrelor didactice în domeniul învățării practice și al cetățeniei active, LEAF contribuie la dezvoltarea liderilor școlari și la consolidarea relației școlii cu comunitatea.

Biodiversitatea se potrivește bine nu numai cu programele ariilor curriculare Științe și geografie, ci și cu multe alte materii, în special atunci când învățarea se face în afara clasei. De exemplu, monitorizarea biodiversității oferă o multitudine de date care pot fi folosite în clasă pentru a susține lecțiile de calcul. De asemenea, natura a oferit timp de secole inspirație pentru poezie, artă și literatură. Biodiversitatea reprezintă, de asemenea, contextul pentru discuții despre cetățenie. În plus, la nivelul învățământului secundar, aceasta contribuie la dezvoltarea unei abordări de gândire ecologică și sistemică prin studierea lanțurilor din cadrul ecosistemelor și a impactului proceselor naturale asupra bunăstării umane.

Această activitate de formare a avut ca scop:

  • Crearea unei noi metodologii de învățare practică pentru școlile din ciclul secundar, care să vizeze monitorizarea și protecția biodiversității vegetale locale.
  • Creșterea procentului de medii vegetale europene monitorizate în mod regulat.
  • Promovarea unui nou model de inițiativă cetățenească la nivel local dedicată biodiversității plantelor, realizată de școli;
  • Îmbunătățirea calității învățării STEM pentru elevii din școlile secundare prin intermediul unor metodologii inovatoare bazate pe proiecte.
  • Corelarea programelor și a obiectivelor de învățare ale elevilor cu nevoile reale ale comunității, depășind astfel vechea metodă de învățare pasivă în care elevii primesc doar informații de la profesori, fără feedback sau aplicații practice.
  • Creșterea angajamentului și a participării elevilor, combătând astfel abandonul școlar timpuriu.
  • Promovarea cetățeniei active, a protecției mediului, a incluziunii sociale și a stabilirii unei cooperări structurate pe termen lung între școli și părțile interesate la nivel local.

Astfel, activitatea noastră de formare a reușit să:

  1. Sprijine dezvoltarea competențelor de sustenabilitate în conformitate cu Cadrul european de competențe în domeniul sustenabilității (GreenComp). Ea poate face acest lucru printr-o abordare didactică inovatoare și multidisciplinară care promovează angajamentul civic și învățarea experiențială.
  2. Sensibilizeze participanții cu privire la importanța biodiversității și la necesitatea de a proteja natura și promovarea importanței cetățeniei active pentru monitorizarea biodiversității plantelor. Prin educație, proiectul își propune să facă din profesori și elevi agenți ai schimbării.
  3. Ofere cadrelor didactice o oportunitate unică de dezvoltare profesională continuă pentru a-și îmbunătăți abilitățile în utilizarea unei abordări didactice inovatoare și multidisciplinare.

Acest proiect a fost cofinanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Prezenta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizările date informațiilor conținute în aceasta.

Numărul proiectului: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Urmăriți-ne

Developed by IGNIS