Το δεύτερο γράφημα πληροφοριών (infographic) είναι εδώ!

Το δεύτερο infographic είναι εδώ και μέσα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες εστίασης που οργανώσαμε και το εγχειρίδιο που αναπτύσσουμε!

Όπως πάντα, μείνετε συντονισμένοι!

#leafbiodiversity #biodiversity #leafproject #erasmus+ #teachereducation #diversity