Εταίροι

Energies 2050

Energies 2050

Energies 2050Το ENERGIES 2050 δημιουργήθηκε το 2001, πρώτον, ως διεθνές δίκτυο και, από το 2011, ως μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που...

Διαβάστε Περισσότερα
LINK group

LINK group

LINK groupΟ όμιλος LINK είναι μια κορυφαία πολυεθνική εταιρεία με περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση...

Διαβάστε Περισσότερα

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Ακολουθήστε μας
Επικοινωνία

info@leafbiodiversity.eu

Δημιουργήθηκε από την IGNIS