Αποτελέσματα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ LEAF ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτή

Αριθμός έργου: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Ακολουθήστε μας
Επικοινωνία

Δημιουργήθηκε από την IGNIS