Αποτελέσματα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ LEAF ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Ακολουθήστε μας
Επικοινωνία

Δημιουργήθηκε από την IGNIS